SKRIVARNÄTET   |   AKTUELLT   |   BÖCKER   |   KONTAKT   |   STADGAR   |   HISTORIK
 
 

  HISTORIK
Alla måste vi börja på något sätt
 
och därför föddes tanken på att bilda en förening. Skrivarnätet Småland kom till 2006. Direkt vid starten fanns intresse av att ge ut en gemensam bok, en antologi. Kontakt togs med Astrid Lindgrens Hembygd och en projektansökan lämnades in. Föreningen beviljades medel för att ge ut en bok. Grundtanken i projektet var att gå över generationsgränser och detta lyckades. Boken ”Småland skriver” kom ut i mars 2007 och 59 författare mellan 4 och 80 år har publicerats i boken.
 
Boken fick stor uppmärksamhet i massmedia. Smålandstidningen har ett reportage där Skrivarnätet Smålands ordförande och en föreningsmedlem berättar om boken. Höglandet.nu skriver att mor och son är med i samma bok. Mamman finns med bland de vuxna författarna och sonen bland de äldre barnen. Den yngsta författaren, 4-åriga Astrid får stor uppmärksamhet i Barometern och Oskarshamnstidningen. Styrelsemedlemmar medverkar i såväl lokalradio som TV 4. Kanske är det mångfalden och utsuddade generationsgränser som gjort projektet så unikt och intressant.
 
I augusti 2010 kom ytterligare en antologi "Småland skriver igen!" Denna gång fanns bidrag från 73 skribenter mellan 10 och 92 år. Också denna bok har fått stor uppmärksamhet i massmedia.
 
Hösten 2013 kom den tredje antologin “Ordrösen från Småland” och releasen hölls ännu en gång på Biblioteket i Hultsfred. Denna bok fick en strykande åtgång och det finns idag inte ett enda exemplar kvar.
 
I mars 2016 släpptes den fjärde antologin “Ordströmmar från Småland”. Releasen ägde rum på Biblioteket i Alvesta där den yngsta av skribenterna, Matilda Sturebrand klippte bandet.
 
I augusti 2018 presenterades i Eksjö och Växjö antologin ”Ordbrus från Småland – unga skriver” där högstadie- och gymnasieungdomar från Småland bidrar med lyrik och prosatexter.
 
I augusti 2019 presenterades i Eksjö och Nybro antologin "Ordmån - texter ur den småländska myllan".
 
Skribenterna i våra antologier är i olika åldrar. Det är ett åldersspann på mer än åttio år. Att överbrygga generationsgränser är viktigt för Skrivarnätet Småland..