SKRIVARNÄTET   |   AKTUELLT   |   BÖCKER   |   KONTAKT   |   STADGAR   |   HISTORIK
 
 

  BÖCKER
Böcker till försäljning:
 
Antologi 1: Småland skriver! (2007) Isaberg förlag
 
Antologi 2: Småland skriver igen! (2010) Isaberg förlag
 
Antologi 3: Ordrösen från Småland (2013) Kalejdoskop
 
Antologi 4: Ordströmmar från Småland (2015)
 
Antologi 5: Ordbrus från Småland unga skriver (2018)
 
Antologi 6: Ordmån - texter ur den småländska myllan (2019)
 
 
  25 kr + porto
 
  25 kr + porto
 
  Utsåld.
 
  75 kr + porto
 
  100 kr + porto
 
  130 kr + porto
  (100 kr för
  medlemmar)
 
För beställning kontakta Carin Rickardsson 0381-61 10 45, 070-6865865
eller e-post     karin.ri@telia.com
 
 
Bakom dessa böcker står föreningen Skrivarnätet Småland och bakom varje bokstav en smålänning. Där födda eller boende, utflyttade eller inflyttade eller som på annat sätt har anknytning till Småland.
 
Texterna är av varierande innehåll. Det finns dikter, noveller och kåserier.