SKRIVARNÄTET   |   AKTUELLT   |   BÖCKER   |   KONTAKT   |   STADGAR   |   HISTORIK
 
 

  AKTUELLT
Glädjande nog har inte mindre än 22 duktiga författare från olika delar av Småland skickat in alster till Skrivarnätets antologi för ungdomar.
 
 
Boken som innehåller både lyrik och prosatexter, ges ut av
Kalejdoskop
http://www.kalejdoskop.net/
 
Den kommer att presenteras i samband med Skrivarnätets dag i NBV:s lokaler i Eksjö den 10 augusti kl 13 - 17 med en av författarna, Levi Schneider från Bruzaholm, som uppläsare.
 
Därefter blir det release, förhoppningsvis på Växjö stadsbibliotek eftersom många av skribenterna kommer från Växjö.